Kontakt

ZAMEL sp. z o.o.
u. Zielona 27
43-200 Pszczyna

tel. kom.: +48 661 300 513
tel.: +48 32 210 46 65
e-mail: etero@zamel.pl
e-mail: maciej.dwojak@zamel.pl

NIP: 638-000-06-69
REGON: 003495338
VAT ID NO. PL6380000669
ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367

KRS: 0000384737 Wydz. VIII Gospodarczy KRS
Sądu Rejonowego w Katowicach
Kapitał zakładowy: 758 000,00 PLN